Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2359
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
31.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļas tekstu “Ņemot vērā, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 24. pants pasaka, kā Dalībvalstis atzīst personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību. Lai šīs tiesības varētu bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām īstenot, dalībvalstis nodrošina, ka izglītības sistēmā var iekļauties visos līmeņos un visu mūžu gūt izglītību. Latvija, ratificējot Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, arī ir apņēmusies veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, ministrija par prioritāti uzskata nodrošināt sociālās stipendijas „Studētgods” stipendiju saņēmēju loka paplašināšanu ar personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti. Ministrija rosina noteikumu grozījumu projektu papildināt ar 30.1 3.3. apakšpunktu, radot normatīvā akta pamatu šādas stipendijas izmaksai studējošajiem ar I. un II. grupas invaliditāti. Citādi studējošajiem ar I. un II. grupas invaliditāti tiktu piemēroti tie paši kritēriji sociālās stipendijas izmaksai par sekmēm u.c., tādējādi organiski iekļaujoties sociālās stipendijas stipendiātu loka paplašinājumā”, izsakot to šādā redakcijā:
 
“Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – Konvencija) 24. pants nosaka, ka Dalībvalstis atzīst personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību. Lai šīs tiesības varētu bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām īstenot, dalībvalstis nodrošina, ka izglītības sistēmā var iekļauties visos līmeņos un visu mūžu gūt izglītību. Latvija, ratificējot, ir apņēmusies veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, tādēļ , sociālās stipendijas „Studētgods” stipendiju saņēmēju loka paplašināšanu ar personām ar I un II grupas invaliditāti būtu veids, kā sekmēt šīs mērķa grupas iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību. Noteikumu projekts paredz papildināt noteikumus ar 30.1 3.3. apakšpunktu, radot normatīvā akta pamatu šādas stipendijas izmaksai studējošajiem ar I un II invaliditātes grupu.”
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju noteikumu 30.52. apakšpunktā aizstāt vārdus “invalīda apliecības” ar vārdiem “invaliditātes apliecības”, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 805 "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi" (22.punkts) nosaka, ka invaliditāti apliecinošs dokuments ir invaliditātes apliecība.
Piedāvātā redakcija
Aizstāt vārdus “invalīda apliecības” ar vārdiem “invaliditātes apliecības”.