Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1083
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
01.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
8.1.4. apakšpunktā ir noteikts, ka "investīciju projektu īstenošanas laikā papildu piesaistītais finansējums saistītu pētniecības un inovāciju projektu ietvaros līdz 2026.gada 30.jūnijam - 2 000 000 euro". Šajā gadījumā 2 milj. euro ir kā noteiktas finansējuma robežas (līdz 2 milj. euro). Savukārt 8.1.4.1. un 8.1.4.2. apakšpunktos kā plānotais finansējums vismaz - 1 000 000 euro. "Vismaz" paredz, ka finansējums var būt 1 milj. euro un vairāk, ko saliekot kopā var sanākt vairāk kā 2 milj. euro. Līdz ar to aicinām precizēt apakšpunktu formulējumu. Tāpat arī aicinām izskatīt vārda "vismaz" lietošanu arī pārējos MK noteikumu 6. punkta apakšpunktos.   
Piedāvātā redakcija
8.1.4. investīciju projektu īstenošanas laikā papildu piesaistītais finansējums saistītu pētniecības un inovāciju projektu ietvaros līdz 2026.gada 30.jūnijam - 2 000 000 euro:
8.1.4.1. valodu tehnoloģiju jomā – 1 000 000 euro;
8.1.4.2. kvantu tehnoloģiju jomā – 1 000 000 euro;

Vai 

8.1.4. investīciju projektu īstenošanas laikā papildu piesaistītais finansējums saistītu pētniecības un inovāciju projektu ietvaros līdz 2026.gada 30.jūnijam - vismaz 2 000 000 euro:
8.1.4.1. valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 1 000 000 euro;
8.1.4.2. kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 1 000 000 euro;