Atzinums

Projekta ID
22-TA-2183
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Finanšu ministrija neiebilst jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, bet vienlaikus aicina ziņojumu papildināt ar informāciju, kā turpmāk plānots risināt situāciju ar resursu cenu pieaugumu, kas ietekmē sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas izmaksas, tai skaitā norādot, ka Satiksmes ministrija budžeta sagatavošanas procesā ir iesniegusi prioritārā pasākuma pieteikumu par papildu nepieciešamo finansējumu turpmākajos gados šim mērķim.
Vienlaikus lūdzam informatīvo ziņojumu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”" (22-TA-2613), Ministru kabineta rīkojumu “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai” (22-TA-2548), kā arī sagatavot un vienlaikus virzīt Ministru kabineta rīkojumu par apropriācijas pārdali starp Satiksmes ministrijas apakšprogrammām, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādīto, ka atlikušo finansējuma daļu Satiksmes ministrija ir radusi iespēju segt no tai pieejamā finansējuma, kā arī to, ka šāds pārdales apmērs starp pamatbudžeta apakšprogrammām izraisīs attiecīgās apakšprogrammas palielinājumu, kas vienlaikus pārsniegs piecus procentus no apakšprogrammai apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 euro, attiecīgi saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību šādai pārdalei ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojums.
Piedāvātā redakcija
-