Atzinums

Projekta ID
22-TA-636
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas apakšsadaļā "Cita informācija" norādīta atsauce uz Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi".
Vēršam uzmanību, ka minētie Ministru kabineta noteikumi ir zaudējuši spēku, to vietā 2020.gada 21.februārī ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumi Nr.103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi".
Ņemot vērā minēto lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļā norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-