Atzinums

Projekta ID
21-TA-1005
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ierosinām izmantot TAP portāla tehniskās iespējas uz izveidot hipersaiti uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. pantu, kas būtiski atvieglos tiesību akta turpākmo piemērošanu.
Piedāvātā redakcija
1. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 2022. gada budžeta ieņēmumus 4 073 209 euro un izdevumus 4 557 174 euro apmērā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.