Atzinums

Projekta ID
22-TA-2237
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Attiecībā par uzturēšanas izmaksu palielināšanu būtisks ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedoklis.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Atkārtoti aicinām salāgot informāciju sadaļā “Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos” tabulas kolonā “2.kārtas projekts” pie M2 ar saskaņoto detalizēto projekta apraksta redakciju – “Nodrošināt digitālā kultūras mantojuma vienotu pārvaldību un ilgtermiņa saglabāšanu, turpinot 1. kārtas projektā uzsākto.
Mērķa īstenošanai plānots turpināt attīstīt vienotu un integrētu digitālā satura pārvaldības un saglabāšanas sistēmu (DOM), kas nodrošinās Latvijas kultūras institūcijām iespēju drošai digitālā satura saglabāšanai ilgtermiņā un iespējas tā atkalizmantošanai, attīstīt starpinstitucionālu atsauces datu kopu, izveidot kinodokumentu un fotodokumentu digitalizācijas infrastruktūru, atjaunot teksta dokumentu digitalizācijas infrastruktūru, turpināt kultūras mantojuma datu infrastruktūras attīstību un attīstīt saistītos procesus”.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām precizēt piedāvāto redakciju sadaļas “Problēmas un risinājumi” apakšsadaļas “Risinājuma apraksts” 3.rindkopā: “Projekts ir apstiprināts 2019.gada 15.septembrī, attiecīgi 39 mēnešu īstenošanas beigu termiņš ir 2022.gada 14.decembris”.
Piedāvātā redakcija
“Projekts ir apstiprināts 2019.gada 16.septembrī, attiecīgi 39 mēnešu īstenošanas beigu termiņš ir 2022.gada 15.decembris”.
 
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1. sadaļas "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" 1.3. punkta "Problēmas un risinājumi" apakšadaļas "Risinājuma apraksts" pirmajā rindkopā atrunāt un paskaidrot norādīto terminu "rīkojuma projekts".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1. sadaļas "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" 1.3. punktu "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" ar izziņas 3. punkta kolonnā "Apstrādes informācija" norādīto informāciju, ka "1. kārtas projekta īstenošana noslēdzās 2021. gada 21. septembrī atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņotajam precizētajam 1. kārtas projekta detalizētajiem aprakstam un šobrīd īstenošanā nav saistītu projektu."
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3. sadaļas "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" apakšsadaļā "Cita informācija" izvērtēt 4. rindkopā norādītā saīsinājuma "DPA" atšifrējumu, vai tas nebūtu norādāms kā "detalizētā projekta apraksts", un attiecīgi turpmākajā teksta daļā to salāgot.
Piedāvātā redakcija
-