Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-1376
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā 2022.gadā, aicinām minēto sadaļu aizpildīt, kā bāzes gadu norādot 2022.gadu, t.i., atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”.
Piedāvātā redakcija
-