Atzinums

Projekta ID
21-TA-409
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
17.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka ģimene, kurā ir, piemēram, četri bērni, no kuriem viens ir audzināšanā pie vecākiem, bet pārējie vecumā virs 20 gadiem, saņem ģimenes valsts pabalstu 50,07 eiro apmērā kā par ceturto dzimušo bērnu. Secinām, ka ģimenes, kuras ir līdzīgā situācijā kā minētajā piemērā, stājoties spēkā sagatavotajām izmaiņām, nonāks finansiāli sliktākā stāvoklī.
Tādēļ LLPA uztur iebildumu - ģimenēm, kuras saņem ĢVP par “x pēc kārtas dzimušo bērnu”, pabalsta apmēru saglabāt esošajā apmērā līdz bērna 20 gadu sasniegšanai.
Piedāvātā redakcija
-