Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
09.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
1. Lai Pārresoru koordinācijas centrs varētu saskaņot Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.-2027.gadam projektu, atkārtoti lūdzam pamatnostādņu plāna projektā pamatnostādņu īstenošanai periodam līdz 2025.gadam (4.pielikums) veikt jau š.g.1.decembrī Labklājības ministrijai nosūtītos labojumus, kas atkārtoti nosūtīti, pārrunāti un mutiski saskaņoti LM, PKC un VK kopīgā sanāksmē š.g. 9.decembrī

2. Lūdzam precizēt Pamatnostādņu projekta 5.pielikumu  Kopsavilkums  par pamatnostādnēs iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu atbilstoši  š.g. 9.decembrī Labklājības ministrijai nosūtītajiem labojumiem, kas xls datnē iekrāsoti ar dzeltenu krāsu.
 
Piedāvātā redakcija
-