Atzinums

Projekta ID
21-TA-1324
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
23.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam salāgot noteikumu projekta 1.9. apakšpunktu ar 1.4. un 1.13. apakšpunktu, paredzot 1.9. apakšpunktā nosacījumus attiecībā uz personām, kas piesakās uz atbalstu par 2021. gada decembri un 2022. gada janvāri.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Atkārtoti lūdzam precizēt noteikumu projekta 1.19. apakšpunktu. Vēršam uzmanību, ka nav korekti noteikumu projektā norādīt uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, jo minētie sertifikāti ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu izsniegti, turklāt no minētā noteikumu projekta apakšpunkta izriet, ka attiecīgā norma cita starpā attiecas arī uz Latvijā izsniegtiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, kas ir pretrunā ar noteikumu projekta anotācijā ietverto skaidrojumu par noteikumu projekta 1.19. apakšpunkta mērķi. Turklāt, lai izslēgtu šaubas par paša sertifikāta prasībām, noteikumu projekta tekstā būtu ietverama atbilstoša atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūnija regulu (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 1.19. apakšpunktā aizstāt vārdu "Ekonomiskās" ar vārdu "Ekonomikas" atbilstoši Līgumam par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā.
Piedāvātā redakcija
-