Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
11.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums

Ziņojuma 1.4. sadaļā nepieciešams precizēt 169.punktu, jo Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumi Nr. 512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" kopš 2023.gada 21.jūnija nav spēkā. Minētie Ministru kabineta noteikumi spēku zaudēja stājoties spēkā Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 305 “Noteikumi par valsts profesionālās augstākās izglītības standartu”
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Latvija ir parakstījusi memorandu par IPCEI (Important project of common European interest) veselības jomā - skat. https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/industries-de-sante/manifesto_towards_a_health_ipcei.pdf

Darbības virzieni ir pamatā digitālā veselība. Diemžēl stratēģijā nekas nav atrodams, kā šis IPCEI tiks ieviests, kas sludinās konkursus, kāds ir finansējums.

Tā kā IPCEI ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu saskaņotību ar valsts atbalsta regulējumu, un lasot paredzētos pasākumus, tas būtiski vienkāršotu stratēģijas ieviešanu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Pārsteidzošā kārtā uzdevumam 1.3.3. Veicināt digitālās veselības inovācijas nav piesaistīta neviena inovācijās kompetenta organizācija, ne zinātniskie institūti, ne augstskolas. Pašreizējais iesaistīto loks diez vai spēj risināt šo uzdevumu
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Digitālā veselība ir ārkārtīgi globāla, risinājumi ir viegli pārnesami no valsts uz valsti. ES ir sākusi darbu speciāla Eiropas partnerība Transforming Health and Care Systems (THCS) - skat. https://www.thcspartnership.eu/ Partnerības ietvaros tiks radīti digitālās veselības risinājumi, turklāt partnerība var subsidēt līdz 30% izmaksu.

Diemžēl stratēģijā vispār nav raksturota sadarbība multilaterālā formātā, lai veicinātu digitālās veselības attīstību.

 
Piedāvātā redakcija
-