Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Agronomu biedrība
Atzinums iesniegts
03.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Latvijas Agronomu biedrība izsaka viedokli par izstrādātajiem grozījumiem un uzskata, ka jāpapildina vai jāsvītro vairāki punkti no esošās redakcijas:
Uzskatām, ka aizliegums rudenī apart laukus nav agronomiski un zinātniski pamatots un šis jautājums ir jālabo. Slikts rudens arums ir vienmēr labāks par labu pavasara arumu Latvijas apstākļos, bez tam ES atļauj šo jautājumu regulēt dalībvalstīm.
1)  labot 65.1. uz sekojošu: “no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 15. martam saglabā rugājus vai lauku pēc kultūraugu novākšanas atstāj neapstrādātu”
65.1. esošais formulējums ir absurds, jo Latvijā neviens nevar nodrošināt atklātā lauka augu veģetāciju ziemas periodā. Šis formulējums arī liecina, ka prasība attiecināma uz reģioniem, kur ziemā dabiski turpinās augu veģetācija un, iespējamas, šajos reģionos tā ir pamatota, bet ne jau Latvijā.         
2)  izslēgt p-tu 66. , kas aizliedz apart zemi rudenī visā pārējā aramzemē (papildus nogāzēm).  Aizliegums apart zemi rudenī ir klajā pretrunā ar agronomijas zinātnes atzinumiem, kuri iegūti vairāk kā 100 gadu laikā un tie nemaina savu būtību sākoties jaunam plānošanas periodam. Gadu desmitiem agronomiem tika mācīts, ka jebkurš, pat slikts rudens arums ir labāks par pavasara arumu. Liegums apart zemi rudenī rada ļoti izteiktu sējas darbu aizkavēšanu pavasarī, un līdz ar to ražas zudumus un darbu sastrēgumus.  
ES regulā 2021/2115 III ir norādīts, ka dalībvalstij pieņemot minimālās prasības ir jāņem vērā veģetācijas perioda ilgums un ziemas bargums. Nav saprotams, uz ko balstoties Zemkopības ministrija nolēma, ka ziemā jānodrošina augu veģetācija un ka rudens aršana pasliktina augsnes kvalitāti.
3) 141.4 Uzskatām, ka, lai sasniegtu mērķī, starpkultūru ir jāatļauj izmantot ganīšanai, bet ne lopbarības ieguvei un ražas novākšanai. Lūdzu labot.
4) 144.2 Noteikt, ka CaCO3 var izmantot ne tikai 6t/ha kā normu, bet jābūt iespējai balstīties uz augsnes analīzēm, lai nodrošinātu vajadzību plānotajam kultūraugam;
5) 145. Uzskatām, ka jāsvītro noteiktais termiņš 2023.gada 1.janvāris, bet jāaizstāj ar derīgām un atbilstoši veiktām augsnes analīzēm;
6) 158.Uzskatām, ka adījumā, ja analīzes tiek veiktas VAAD, tās nav jāiesniedz, bet tām automātiski jāielasās no VAAD KUVIS sistēmas uz LIZ.
7) 161.8  Uzskatām, ka gadījumā, ja lauksaimnieka rīcībā ir precīzo tehnoloģiju iekārtas, nekādi dati vai attēli vispār nav jāiesniedz. Pietiek atzīmēt, ka šis iekārtas tiek izmantotas un tālāk jau tas ir fizisko pārbaužu jautājums.
8) visos punktos, kur minēts iesniegt informāciju 2 vai 4 reizes gadā aizstāt ar vienu reizi līdz 05.novembrim. 
Piedāvātā redakcija
-