Atzinums

Projekta ID
23-TA-860
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
23. lpp. precizēt 2.1. punktu, nemot vērā Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijā 2021.–2027. gadam noteiktās atbildības jomas.
Piedāvātā redakcija
2.1. Latvijas Bankai turpināt koordinēt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2021.-2027. gadam īstenošanu.
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
14. lpp. pēdējās rindkopas pirmo teikumu papildināt ar vārdu "uzņēmumu".
Piedāvātā redakcija
Vietējā kapitāla tirgus attīstība un mazo un vidējo uzņēmumu piekļuves finansējumam atvieglošana ir kopīga Baltijas valstu prioritāte, kas jau iepriekš tika ietverta 2017. gada 6. novembrī parakstītajā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas finanšu ministru saprašanās memorandā par reģionālā kapitāla tirgus attīstību Baltijā.

 
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
11., 15., 16. un 17. lpp. precizēt numerāciju atsaucēm uz attēliem.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
11. lpp. 2) punktu papildināt ar vārdu "publisko".
Piedāvātā redakcija
Pie šī scenārija, ja akciju tirgū ienāk vairāki jauni valsts un pašvaldību uzņēmumi, veicot sākotnējo akciju publisko piedāvājumu (IPO),  akciju tirgus kapitalizācijas līmenis teorētiski 2027. gadā var sasniegt 5,5% no IKP;
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
8. lpp. otrajā rindkopā norādīts, ka efektīvi funkcionējošs kapitāla tirgus "palielina iespēju noguldītājiem", tomēr nav norādīts, kādu iespēju noguldītājiem tas palielina. Aicinām precizēt!
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
5. lpp. pēdējās rindkopas pirmo teikumu papildināt ar vārdu "tirgus".
Piedāvātā redakcija
Akciju tirgus kapitalizācija 2021. gadā Latvijā sasniedza 986 milj. eiro, Lietuvā 5167 milj. eiro, Igaunijā 5337 milj. eiro. 2022. gadā akciju tirgus kapitalizācija Latvijā samazinājās līdz 737 milj. eiro, Lietuvā 4752 milj. eiro un Igaunijā  4708 milj. eiro (8. attēls).
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Precizēt institūciju nosaukumus un terminus attiecīgā locījumā:
3. lpp.: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija;
14. lpp.: Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts;
17. lpp.: Valsts kanceleja;
21., 24. lpp.: iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
21. lpp.: vides ziņā ilgtspējīgas valsts obligācijas/vērtspapīri;
23. lpp.: “Latvijas valsts meži”.
Piedāvātā redakcija
3. lpp.: Atbilstoši SVF finanšu attīstības indeksa mērījumam Latvija atpaliek no vairuma Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Eiropas Savienības valstīm (1. attēls).
14. lpp.: Šī sadarbības virziena ietvaros pēc Finanšu ministrijas pieteikuma Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātā Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka sadarbībā ar uzņēmumu KPMG Baltics īstenoja projektu – konsultācijas pakalpojumu par kapitāla tirgus attīstības akseleratora jeb mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidi.
17. lpp.: Savukārt Pārresoru koordinācijas centram (piez. iekļauts Valsts kancelejā kopš 01.03.2023.) uzdots līdz 2023. gada 1. aprīlim:
21. lpp.: Ja iedzīvotājam ir atvērts un deklarēts ieguldījumu konts, tad iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, kamēr no konta izmaksāto līdzekļu apmērs nepārsniedz iemaksāto līdzekļu summu.
21. lpp.: Savukārt, 2021. gadā Latvija pirmā no Baltijas un Skandināvijas valstīm emitēja vides ziņā ilgtspējīgas valsts obligācijas. Vides ziņā ilgtspējīgo valsts vērtspapīru emisijas mērķis bija piesaistīt jaunus investorus, kas iegulda pamatā vai tikai zaļajos/ilgtspējīgos aktīvos. [...] Atkarībā no attiecināmo budžeta izdevumu apjoma Latvija arī turpmāk varētu emitēt vides ziņā ilgtspējīgas, zaļas vai sociālas valsts obligācijas.
23. lpp.: Lai nodrošinātu atjaunīgās elektroenerģijas jaudu pieaugumu un Latvijas virzību uz enerģētikas neatkarības nodrošināšanu, Ekonomikas ministrijai, Klimata un enerģētikas ministrijai un Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības “Latvenergo” un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētājiem šo divu uzņēmumu dibinātā kopuzņēmuma SIA “Latvijas vēja parki” plānoto investīciju projektu finansēšanai izvērtēt iespēju finansējumu piesaistīt kapitāla tirgū un līdz 2023. gada 1. jūlijam informēt Valsts kanceleju un Finanšu ministriju par plānoto turpmāko rīcību finansējuma piesaistē.
24. lpp.: Aktīvi informēt par ieguldījumu kontu kā ērtu un izdevīgu instrumentu ieguldījumu kapitāla tirgū veikšanai, kā arī izvērtēt iespējas vienkāršot iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu un nomaksu par ieguldījumiem kapitāla tirgos.
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
2. lpp. svītrot vārdu "Valdības", jo saīsinājums "Valdības deklarācija" turpmāk netiek lietots.
Piedāvātā redakcija
2022. gada 14. decembrī deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību (turpmāk - deklarācija) iekļauti šādi virzieni un nosacījumi tālākai kapitāla tirgus attīstībai:
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. lpp. trešās rindkopas pirmo teikumu papildināt ar vārdiem "un Baltkrieviju". Mūsuprāt, tautsaimniecības izaugsmi vājina arī pret Baltkrieviju noteikto sankciju ietekme.
Bez tam, šajā teikumā un arī 5. lpp. vārdus "karadarbību Ukrainā" aizstāt ar vārdiem "Krievijas īstenoto agresijas karu pret Ukrainu", kas atbilst valsts ārpolitikas dokumentos lietotajai terminoloģijai, skatīt, piemēram, Saeimas 23.02.2023. paziņojumu “Par Krievijas īstenotā agresijas kara pret Ukrainu gadadienu”.
Piedāvātā redakcija
1. lpp.: Tautsaimniecības izaugsmi pēc pandēmijas vājina jauni pārbaudījumi, kas saistīti ar Krievijas īstenoto agresijas karu pret Ukrainu, pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju ietekmi, energoresursu un izejvielu cenu kāpumu, izejvielu piegādes grūtībām, augstu inflāciju, kā arī atteikšanās no ekonomiskās sadarbības ar Krieviju un Baltkrieviju.
5. lpp.: Pielāgojoties pandēmijas apstākļiem no jauna izsniegto kredītu apjoms sācis augt, bet ar Krievijas īstenoto agresijas karu pret Ukrainu saistītais konfidences kritums un krasais izmaksu pieaugums var atkal kavēt kreditēšanu.
10.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. lpp. otrās rindkopas pirmo teikumu papildināt ar vārdu "vadītās".
Piedāvātā redakcija
Atbilstoši deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību, kas parakstīta 2022.gada 14.decembrī, Krišjāņa Kariņa vadītās valdības mērķis ir Latvijas ekonomikas transformācija labākai dzīvei Latvijā.
11.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. lpp. pirmās rindkopas pēdējo teikumu papildināt ar vārdu "ziņojumā".
Piedāvātā redakcija
Informatīvajā ziņojumā ir noteikti kapitāla tirgus turpmākās attīstības virzieni, kopējās tirgus kapitalizācijas kvantitatīvais mērķis un uzdevumi ministrijām  un iestādēm kapitāla tirgus attīstības mērķa sasniegšanai.
12.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. lpp. pirmajā rindkopā "sniegt" aizstāt ar "sniegtu". Pēc pašreizējās redakcijas lasāms, ka informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt ieguldījumu iespējas, kaut gan, mūsuprāt, šis ir kapitāla tirgus attīstības mērķis.
Piedāvātā redakcija
Informatīvā ziņojuma mērķis ir noteikt kapitāla tirgus attīstības mērķi un virzienus vidējam termiņam, lai veicinātu finansējuma pieejamību ekonomikas izaugsmei un transformācijas veicināšanai, kā arī sniegtu ieguldījumu iespējas, nodrošinot augsta līmeņa aizsardzību ieguldītājiem.
13.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Precizēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” nosaukumu.
Piedāvātā redakcija

3.4. Lai nodrošinātu atjaunīgās elektroenerģijas jaudu pieaugumu un Latvijas virzību uz enerģētikas neatkarības nodrošināšanu, Ekonomikas ministrijai, Klimata un enerģētikas ministrijai un Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības “Latvenergo” un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētājiem šo divu uzņēmumu dibinātā kopuzņēmuma SIA “Latvijas vēja parki” plānoto investīciju projektu finansēšanai izvērtēt iespēju finansējumu piesaistīt kapitāla tirgū un līdz 2023. gada 1. jūlijam informēt Valsts kanceleju un Finanšu ministriju par plānoto turpmāko rīcību finansējuma piesaistē.
14.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Papildināt ar vārdu "īstenošanu".
Piedāvātā redakcija
10. Aicināt Latvijas Banku koordinēt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2021.-2027. gadam īstenošanu, ikgadējā aktivitāšu plānā  iekļaujot konkrētas finanšu institūciju (tai skaitā atbildīgo valsts iestāžu) aktivitātes ieguldījumu kultūras veicināšanai, nodrošinot šo aktivitāšu izvērtēšanu.