Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1364
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
31.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktā norādīto naudas balvas apmēru Latvijas Hokeja federācijai, precizējot to no 356 717 euro uz 356 716 euro, lai salāgotu to ar šī rīkojuma 2.punktu un sagatavoto dokumentu 23-TA-1362 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru”".
Attiecīgi precizējama arī informācija anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-