Atzinums

Projekta ID
21-TA-1716
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka likumprojektā paredzētais Pārejas noteikumu 69.punkts šobrīd paredz likumprojektā ieteiktās 32.2 panta 4.8 daļas piemērošanu ar atpakaļejošu spēku, vienlaikus skaidri nenosakot šādas piemērošanas mehānismu, ierosinām pārformulēt Pārejas noteikumu 69.punktu, nosakot, kādā laikposmā radušās elektroenerģijas galalietotāju izmaksas par izmantoto elektroenerģiju var tikt kompensētas no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma.
Piedāvātā redakcija
69. Šā likuma 32.panta 4.8 daļu piemēro elektroenerģijas galalietotāju izmaksu par izmantoto elektroenerģiju kompensācijai, kas radušās no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.aprīlim.