Atzinums

Projekta ID
21-TA-971
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
29.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā Latvijas Zinātņu akadēmijas sniegtā informācija par plānotajiem finansējuma avotiem, tajā skaitā finansējums Atveseļošanas un noturības mehānisma  plāna ietvaros (Finanšu ministrijas 2021.gada 24.maija vēstule Nr.5.1-24/21/2856 "Par inovāciju ekspertīzes kapacitātes stiprināšanu ANM ietvaros"), ir izteikta apgalvojuma formā. No iesniegtās papildu informācijas nav iespējams secināt kā Latvijas Zinātņu akadēmija plāno īstenot mērķus gadījumā, ja kāds no finansējuma avotiem nebūs pieejams. 
Izglītības un zinātnes ministrija saredz risku saistībā ar komercdarbības atbalsta nosacījuma ievērošanu.
Piedāvātā redakcija
-