Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-36
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
08.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Aicinām papildināt anotācijas sadaļu "Problēmas apraksts" ar to informāciju par lauksaimniecībā saimniecību vadītāju vecumā līdz 44 gadiem un vecumā virs 45 gadiem sadalījumu pa dzimumiem. 
Vēršam uzmanību, ka REGULA (ES) 2021/2115   KLP īstenošanā īpaša uzmanība būtu jāpievērš sieviešu līdzdalības veicināšanai lauku apvidu sociālekonomiskajā attīstībā ar īpašu uzsvaru uz lauksaimniecību, atbalstot sieviešu būtisko lomu. Dzimumu līdztiesībai vajadzētu būt neatņemamai daļai no KLP intervenču sagatavošanas, īstenošanas un izvērtēšanas. Dalībvalstīm būtu arī jāstiprina savas spējas dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanā un pēc dzimuma sadalītu datu vākšanā.

Vienlaikus lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu par 40 gadu vecuma sliekšņa noteikšanu attiecībā uz jaunajiem lauksaimniekiem, kā arī ar informāciju par nodarbinātības līmeņa dinamiku lauku apvidos, cita starpā sadalījumā pa dzimumiem un  ar informāciju par nabadzības riska indeksa attīstību lauku apvidos. 
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Iebildums
Aicinām papildināt sadaļu ar informāciju, ka pasākuma īstenošanas konteksta rādītāji attiecībā uz jaunu lauku saimniecību vadītāju skaitu un gados jaunu lauku saimniecību vadītāju skaita izmaiņām tiks apkopoti sadalījumā pa dzimumiem. 
Piedāvātā redakcija
-