Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
23-TA-675
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
15.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Arī no Veselības inspekcijas ir nepieciešams saņemt pozitīvu atzinumu par atbilstību higiēnas prasībām.
Piedāvātā redakcija
saņem Veselības inspekcijas pozitīvu atzinumu par nometnes vietas atbilstību higiēnas prasībām;
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
9.3.apakšpunkta redakciju būtu nepieciešams precizēt, lai skaidrāk būtu saprotams atzinumā "noteiktais iesniegšanas termiņš".
Ja nometnes vietā ir plānots rīkot vairākas vienādas nometnes, Veselības inspekcija izsniedz atzinumu uz noteiktu periodu, lai nometnes organizētājam atzinums nebūtu jāprasa par katru organizēto nometni.
Piedāvātā redakcija
ja attiecīgais atzinums par nometnes norises vietu jau ir un atzinumā noteiktais nometnes rīkošanas termiņš nav beidzies;

 
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūgums atkārtoti izvērtēt 9.5.apakšpunkta nepieciešamību, jo 9.3.apakšpunktā jau ir noteikts, ka atzinums tiek izsniegts uz noteiktu periodu. 
Atzinums no Veselības inspekcijas ir nepieciešams jebkurai nometnei, lai nometne uzsāktu darbību (izņemot 9.punktā noteiktos izņēmumus), tā derīguma termiņš ir noteikts atzinumā (piemēram, Veselības inspekcija atzinumu var izsniegt uz gadu, ja tiek ievēroti visi nosacījumi, kas iekļauti atzinumā; pastāv iespēja, ka vēlāk, nometnes norises laikā Veselības inspekcija var veikt plānveida kontroli vai kontroli sūdzības gadījumā, lai pārliecinātos, ka nometne savā darbībā ievēro MK noteikumus un atzinuma nosacījumus; ja tiek konstatētas neatbilstības, nometnes organizētājam tiek uzdots termiņš tās novērst).
Piedāvātā redakcija
-