Atzinums

Projekta ID
21-TA-597
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi" jau ir spēkā. Savukārt Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"" (turpmāk – projekts) 2. punktā ir paredzēts projekta spēkā stāšanās noteikums. Ievērojot minēto, lūdzam svītrot projekta 1.1. apakšpunktu, jo tas ir lieks.
Piedāvātā redakcija
-