Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-217
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
19.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam projektā vārdu "Latvijas Republikas normatīvajā regulējumā noteiktā svētku diena vai brīvdiena" vietā izmantot vārdus "brīvdiena vai valstī noteiktā svētku diena". Aicinām arī projekta 9.1. un 9.2. apakšpunktā lietot mazo sākuma burtu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijā minēts: "Gadījumā, ja Eiropas Savienības dalībvalstīm vai kādā no dalībvalstīm pirmdiena ir svētku diena vai brīvdiena saskaņā ar konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts likumdošanā noteikto un Latvijā, pamatojoties uz likumu vai Ministru kabineta rīkojumu (pirmdiena kā darba diena ir pārcelta uz citu dienu, piemēram, sestdienu, un tāpēc pirmdiena ir brīvdiena), tad dalībvalstīm vai konkrētai dalībvalstij vidējā naftas produktu mazumtirdzniecības cena nav jāsniedz Eiropas Komisijas vienotā ziņošanas tabulā (platformā) [..]." Ņemot vērā, ka no Padomes 1999. gada 22. aprīļa lēmuma Nr. 1999/280/EK par Kopienas procedūru informēšanai un konsultēšanai par jēlnaftas piegādes izmaksām un naftas produktu patēriņa cenām 4. panta "b" punkta, šķiet, izriet, ka ir jāziņo par cenām katrā pirmdienā, lūdzam anotācijā skaidrot, no kāda dokumenta izriet minētā atkāpe. 
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijā minēts: “Gadījumā, ja komersants oficiālajā elektroniskajā adresē katru gadu līdz 15. aprīlim nav saņēmis no Būvniecības valsts kontroles biroja vēstuli (paziņojumu) par pienākumu katru pirmdienu ziņot par komersanta vidējām naftas produktu cenām mazumtirdzniecības tīklā [..]”. Ņemot vērā, ka projekts paredz, ka VID informāciju par komersantiem sniedz līdz kārtējā gada 1. martam un BVKB vēstule (paziņojums) nosūtāms 10 darba dienu laikā, minētais termiņš, šķiet, nav korekts. Attiecīgi aicinām precizēt norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijā norādīts: “Vienlaikus likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā" (21-TA-1563, šobrīd starpministriju saskaņošanā) precizē šajā pantā iekļauto deleģējumu, nosakot, ka Ministru kabinets noteic kārtību, kādā komersanti sniedz informāciju par vidējām naftas produktu cenām mazumtirdzniecības tīklā tieši ERIS.” Ja papildus minētajam pilnvarojuma normā nav iecerēts veikt citus saturiskus grozījumus, aicinām pārskatīt paredzēto grozījumu nepieciešamību un lietderību, jo Ministru kabinets attiecīgajā pilnvarojumā jau ir pilnvarots noteikt kārtību, kādā komersanti sniedz informāciju par vidējām naftas produktu cenām mazumtirdzniecības cenāmtīklā, kas iekļauj arī pilnvarojumu noteikt, kur informācija sniedzama. Attiecīgi aicinām izvērtēt.
Piedāvātā redakcija
-