Atzinums

Projekta ID
22-TA-654
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
02.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Lūdzam sniegt atšifrējumu vai skaidrojumu būtiskam izmaksu pieaugumam par "Procedūras maksa', attiecīgi 4 un 6 reizes, ja vienlaikus ekspertu darba apmaksa ir sadārdzinājusies tikai par 40%. Tā kā zinātniskās institūcijas ir būtisks akreditētu laboratorijas pakalpojumu avots Latvijas Republikā, šinī gadījumā ir jābūt ļoti uzmanīgai pieejai, lai nepasliktinātu konkurētspēju ierobežotas jomas darbības pakalpojumos, kas var novest pie pakalpojuma neesamības. Ja izmaksu palielinājuma iemesls ir, piemēram, apdrošināšanas izmaksu sadārdzinājums, tad sadarbībā ar FM būtu jāvirza koncesijas iepirkums augsti konkurentā tirgū. Vēršam uzmanību uz to, ka zinātnisko institūciju rīcībā nav papildus līdzekļu akreditācijas izmaksu segšanai, kur šādi pakalpojumi tiek sniegti publiskam sektoram
Piedāvātā redakcija
-