Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-520
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
22.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu par viena vispārējās izglītības eksperta piesaistes nepieciešamību profesionālās izglītības programmu, profesionālās ievirzes izglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu vai kvalifikāciju (ja to skaits ir lielāks par 10) vērtēšanā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam novērst matemātiskās neprecizitātes anotācijas pielikuma “Dienesta maksas pakalpojumu izmaksu izmaiņas, salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu” 7.sadaļā “Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana vienlaikus ar profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības programmas(-u), vispārējās izglītības programmas(-u) akreditāciju”.
Piedāvātā redakcija
-