Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-74
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
08.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots bez iebildumiem un priekšlikumiem