Atzinums

Projekta ID
21-TA-1574
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
FM uztur lūgumu izvērtēt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (turpmāk - LVM) dāvinājumu (ziedojumu) izglītības projektu sasaisti ar LVM profesionālo darbību, proti, vai šie projekti atbilst dāvinājuma (ziedojuma) būtībai, ņemot vērā, ka LVM ziedojumi izglītības un kultūras projektiem ir galvenokārt vērsti tikai uz mežsaimniecību un tās attīstību. Izziņā sniegto skaidrojumu, ka atbalstītie meža nozares vides, izglītības un zinātnes projekti pilnībā atbilst MAF dibināšanas un darbības mērķim, nevar uzskatīt par situācijas izvērtējumu, ņemot vērā, ka ziedojuma saņēmējs un sabiedriskā labuma guvējs šajā gadījumā nav viens un tas pats. Arī skaidrojums, ka LVM atbalstītajiem projektiem nav ne tiešas, ne pastarpinātas sasaistes ar LVM meža un vides izglītības programmām, būtu plašāk izvēršams, analizējot sabiedriskā labuma guvēju mērķauditoriju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aicinām precizēt informatīvā ziņojuma 2.lpp. 1.1. punktā norādīto atsauci uz informatīvo ziņojumu par dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2020.gadā.
 
Piedāvātā redakcija
Saskaņā ar 2020. gada 10. decembrī Ministru kabinetā akceptēto informatīvo ziņojumu “"Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2020.gadā” (protokols Nr.82, 61.§) (turpmāk – informatīvais ziņojums) AS “LVM” kopējais ziedojums 4 350 000 EUR tika sadalīts šādām jomām:
 
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma sadaļā 1.2.3. “Sporta attīstības veicināšanai” kopējo akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” iekavās uzrādīto ziedojuma summu, aizstājot to ar 2 200 000 euro, jo 440 000 + 680 000 + 880 000 + 120 000 + 80 000 = 2 200 000, nevis 2 000 000, kā norādīts šobrīd. Tādējādi summa atbilstu arī Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020.gada 3.decembra sēdes protokolā iekļautajai kopējai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” ziedojuma summai un arī tālāk šajā sadaļā uzrādītajam finansējuma sadalījumam pa ziedojuma saņēmējiem.
Piedāvātā redakcija
-