Atzinums

Projekta ID
22-TA-677
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas un zemes izpirkšanas procesu gaitu un priekšlikumiem to pabeigšanai sapratīgā termiņā"
Priekšlikums
Lūdzam Ekonomikas ministrijai izvērtēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. un 3.punktā noteiktos termiņus, ņemot vērā, ka šobrīd nav zināms, vai Tieslietu ministrijai protokollēmuma projekta 4.punktā norādītais papildu finansējums tiks piešķirts likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
 
Piedāvātā redakcija
-