Atzinums

Projekta ID
22-TA-876
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
02.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt 3.punktu, norādot konkrēti no kuras iestādes tiks pārdalītas 5 amata vietas, kā arī to, ka lēmums par pārējām 16 amata vietām tiks pieņemts protokollēmuma 5.punktā minētā likumprojekta izskatīšanas gaitā. 
Piedāvātā redakcija
3. Ministru kabinetam pieņemt zināšanai, ka  Tiesu administrācijā, 6.2.1.3.i. investīcijas projekta īstenošanai līdz projekta noslēgumam, t.i. līdz 2026. gada 30. jūnijam nepieciešams izveidot 21 terminētu amata vietu, tai skaitā 2022. gadā 5 amata vietas, 2023. gadā 3 amata vietas, 2024. gada 1 amata vietu un 2025. gadā 12 amata vietas. No papildus nepieciešamajām amata vietām 5 amata vietu pārdali 2022. gadā veikt Tieslietu ministrijas resora ietvaros, pārdalot tās no ….. iestādes.
Lēmumu par pārējo amata vietu izveidi 2023.-2025.gadam skatīt likumprojekta par vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centra institucionālā modeļa izveidi un darbību izskatīšanas gaitā.
 
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Papildināt 5.punktu aiz vārdiem "amata vietu izveidi" ar vārdiem "nodrošinot to resora vakanto amata vietu ietvaros".
Piedāvātā redakcija
-