Atzinums

Projekta ID
23-TA-208
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma projektā norādīts, ka būvdarbu izpilde uz 2022.gada 31.decembri ir 37% no kopējā būvdarbu apjoma. Attiecīgi šobrīd ir neīstenota vairāk kā puse paredzēto būvdarbu. Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar risku izvērtējumu piešķirt šobrīd papildu finansējumu būvniecības pabeigšanai, t.i. lūdzu sniegt objektīvu pamatojumu iespējai pabeigt vairāk kā 50% būvdarbu līdz 2023.gada 31.decembrim.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar informāciju par būvdarbu gaitu, t.i. ziņojumā norādīt līguma ar personu apvienību “INB&RAJ” (turpmāk – Būvuzņēmējs) noslēgšanas brīdi, plānoto būvdarbu plānu un izpildes termiņus, kā arī informāciju, vai būvuzņēmējs ir būvdarbus veicis līgumā noteiktajos termiņos un sadārdzinājums nav iestājies būvuzņēmēja kavējumu dēļ.  
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojumā noradīts, ka ministrija piedāvā problēmas risināšanai izvērtēt iespēju tehnoloģiju centra būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, ko ir radījuši ārēji nepārvaramas varas apstākļi. Lūdzu ziņojumā norādīt, kādi ārēji nepārvaramas varas apstākļi radījuši tehnoloģiju centra būvniecības izmaksu sadārdzinājumu.
Piedāvātā redakcija
-