Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam 6.pielikuma 1.rīcības virziena tabulas 1.7.10. apakšpunktā no līdzatbildīgās institūcijas ailes svītrot “ZM”, ņemot vērā jaunos Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 16.decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti mērķus, un atkārtotu kompetenču pārskatīšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-