Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
28.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.11. svītrot 12.1.3. apakšpunktu;
Iebildums
Lūdzam skaidrot anotācijā vai noteikt noteikumu projektā, kas turpmāk nodrošinās portāla satura kvalitātes vadību un portāla satura kvalitātes automatizēto kontroli, ja šāds pienākums vaairs netiek noteikts portāla pārzinim.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
12.2.4. konsultatīvu atbalstu iestādēm portāla satura administrēšanā;
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot vai noteikt noteikumos, kas turpmāk nodrošonās konsultatīvu atbalstu iestādēm portāla satura administrēšanā, ja paredzēts svītrot šo pārziņa pienākumu. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
35. Šo noteikumu 18.2 punktā minētais risinājums, ar kuru portāla gala lietotājs var piekļūt lietotāja darba vietai, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ direktīvu 2007/64/EK norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ir izmantojams līdz 2024. gada 31.decembrim.
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā skaidrot kā atteikšanās no internetbanku autentifikācijas risinājumu izmantošanas ir salāgota ar kvalificētu autentificēšnās līdzekļu izmantošanu un tās pieejamību visai sabiedrībai, tai skaitā nepilngadīgām personām. Nepieciešamības gadījumā lūdzam pārskatīt termiņu, no kura pieejama autentifikācija tikai ar kvalificētiem autentifikācijas līdzekļiem. 
Piedāvātā redakcija
-