Atzinums

Projekta ID
21-TA-944
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
21-TA-552: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr.&nbsp;103 &quot;Kadastrālās vērtēšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-944: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr.&nbsp;48 &quot;Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-554: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr.&nbsp;496 &quot;Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība&quot;&quot;
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Apvienoto anotāciju attiecībā uz Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" (21-TA-944) nepieciešams papildināt ar norādi, ka Valsts zemes dienesta konstatējumam, ka ēkai ir nepabeigti būvdarbi, nav nekāda saistība ar būvniecības administratīvo procesu un nav plānots šādu informāciju saņemt no Būvniecības informācijas sistēmas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Akts par ēkas konstruktīvo elementu nolietojumu
Iebildums
4. pielikumā norādījumu par akta 4. punkta aizpildīšanu 2. punktā nepieciešams lietot terminoloģiju atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem - "demontēts" aizstāt ar "nojaukts".
Piedāvātā redakcija
-