Atzinums

Projekta ID
21-TA-598
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām" jau ir spēkā. Savukārt Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"" (turpmāk – projekts) 2. punktā ir paredzēts projekta spēkā stāšanās noteikums. Ievērojot minēto, lūdzam svītrot projekta 1.1. apakšpunktu, jo tas ir lieks.
Piedāvātā redakcija
-