Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Datu valsts inspekcija
Atzinums iesniegts
09.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Datu valsts inspekcijas iebildums par datu apstrādi ir ņemts vērā, papildinot noteikumu projekta anotāciju un nosakot, ka datu apstrādes gaitā tiks ievērotas Datu regulas prasības. Datu valsts inspekcijai nav iebildumu pret šādu formulējumu, tomēr vēlamies vērst uzmanību, ka noteikumu projektā ietvertā vispārīga satura norma un atsauce uz Datu regulu noteikumu projektā nebūs uzskatāma par atsevišķu tiesisko pamatu personas datu apstrādei un saņemšanai no valsts informācijas sistēmām Datu regulas izpratnē. 
Piedāvātā redakcija
-