Atzinums

Projekta ID
24-TA-640
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
11.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk – Ministru kabineta kārtības rullis) 52.1.2.6. apakšpunktu atzinums (projekta saskaņojums) no Tieslietu ministrijas nav nepieciešams Ministru kabineta rīkojuma projektam par apropriācijas pārdali (arī tās palielināšanu), kā arī to, ka Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu" (turpmāk – projekts) tieši neskar Tieslietu ministrijas kompetences jomu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 52.1.4. apakšpunkts), informējam, ka Tieslietu ministrija atzinumu par projektu nesniegs.

 
Piedāvātā redakcija
-