Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
14.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Neatbalstām pamatnostādņu projekta 6.pielikuma uzdevuma svītrošanu. Paskaidrojam, ka viena no iniciatīvām, ko kā izmaksu efektīvu ir atzinusi arī Pasaules Veselības organizācija, lai veicinātu veselīga un sabalansēta uztura lietošanu un pieejamību sabiedrībā, ir nodokļu politika -  samazinot nodokļus pārtikas produktiem ar zemu sāls, cukura un taukvielu daudzumu, savukārt paaugstinot nodokli tiem produktiem, kuriem ir augsts sāls, cukura un taukvielu daudzums. Šobrīd saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu līdz 2023. gada 31. decembrim samazināto (PVN) likmi 5% apmērā piemēro svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Sākotnēji samazināto PVN likmi 5% apmērā ieviesa uz laiku no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, nosakot konkrētus sasniedzamos rezultatīvos rādītājus. Atbilstoši Zemkopības ministrijas veiktajam novērtējumam secināts, ka samazinātās PVN likmes 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ieviešana ir bijusi efektīva. Ņemot vērā svaigu pārtikas produktu pozitīvo ietekmi uz veselību, ir nepieciešams samazināto PVN likmi 5% apmērā saglabāt svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, kā arī  turpināt rosināt samazināt PVN likmi no 21% līdz 5% arī tādiem pārtikas produktiem kā  svaigai gaļai, svaigām zivīm, piena produktiem un olām, lai padarītu tos pieejamākus iedzīvotājiem.
Lūdzam pamatnostādņu projektu papildināt ar svītroto 1.1.14.uzdevumu šādā redakcijā
Piedāvātā redakcija
“Samazinātās PVN likmes 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem rezultatīvo rādītāju sasniegšanas gadījumā, ieviest samazināto PVN likmi 5% apmērā arī svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem, nepieciešamības gadījumā izdarot grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā.”
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Neatbalstām pamatnostādņu projekta 6.pielikuma uzdevuma svītrošanu. Paskaidrojam, ka viena no iniciatīvām, ko kā izmaksu efektīvu ir atzinusi arī Pasaules Veselības organizācija, lai veicinātu veselīga un sabalansēta uztura lietošanu un pieejamību sabiedrībā, ir nodokļu politika -  samazinot nodokļus pārtikas produktiem ar zemu sāls, cukura un taukvielu daudzumu, savukārt paaugstinot nodokli tiem produktiem, kuriem ir augsts sāls, cukura un taukvielu daudzums. Šobrīd saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu līdz 2023. gada 31. decembrim samazināto (PVN) likmi 5% apmērā piemēro svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Sākotnēji samazināto PVN likmi 5% apmērā ieviesa uz laiku no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, nosakot konkrētus sasniedzamos rezultatīvos rādītājus. Atbilstoši Zemkopības ministrijas veiktajam novērtējumam secināts, ka samazinātās PVN likmes 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ieviešana ir bijusi efektīva. Ņemot vērā svaigu pārtikas produktu pozitīvo ietekmi uz veselību, ir nepieciešams samazināto PVN likmi 5% apmērā saglabāt svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, kā arī  turpināt rosināt samazināt PVN likmi no 21% līdz 5% arī tādiem pārtikas produktiem kā  svaigai gaļai, svaigām zivīm, piena produktiem un olām, lai padarītu tos pieejamākus iedzīvotājiem.
Lūdzam pamatnostādņu projektu papildināt ar svītroto 1.1.13.uzdevumu šādā redakcijā
Piedāvātā redakcija
 “Samazinātās PVN likmes 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ieviešanas rezultatīvo rādījumu sasniegšanas gadījumā, pēc 2023. gada 31. decembra  saglabāt samazinātās PVN likmes 5% apmērā piemērošanu minētajiem pārtikas produktiem uz neierobežotu laiku, nepieciešamības gadījumā izdarot grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā.”