Atzinums

Projekta ID
22-TA-2256
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Uzskatām, ka nav atbalstāma tādu likumprojektu pieņemšana, kuru īstenošana var netikt nodrošināta nepietiekamā finansējuma dēļ, līdz ar to Tieslietu ministrijai ir jāizvērtē iespējas likumprojektā noteikto normu izpildi nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, atbilstoši precizējot anotācijas 3.sadaļu, vai arī likumprojekta tālāka virzība ir atliekama līdz brīdim, kad Ministru kabinetā tiks pieņemti lēmumi par tā īstenošanai papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktu papildināt ar informāciju, norādot, ka papildu nepieciešamais finansējums 70 785 euro apmērā 2023.gadam ir iekļauts Tieslietu ministrijas iesniegtā prioritārā pasākuma 19_09_P_N "Informācijas sistēmu pilnveide un attīstība" ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktu papildināt ar informāciju, norādot, ka papildu nepieciešamais finansējums 70 785 euro apmērā (ja tiks piešķirts) 2023.gadam tiks plānots Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.01.00 “Tiesu administrēšana”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 2023. gada ailē “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru”  pie 2., 3. un 5.punktiem svītrot norādīto summu 70 785 euro apmērā, savukārt 2023.gada ailē “izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” 5.1. apakšpunktā norādīt papildu nepieciešamā finansējuma apmēru 70 785 euro apmērā ar mīnus zīmi.
Piedāvātā redakcija
-