Atzinums

Projekta ID
23-TA-2164
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam ziņojuma pirmspēdējā rindkopā precizēt budžeta apakšprorgammu, ņemot vērā protokollēmuma projekta 3.punktā noteikto, un ziņojuma pēdējo rindkopu papildināt ar risinājumu finansējuma nodrošināšanai, ņemot vērā protokollēmuma projekta 5.punktā noteikto (atbilstoši precizējumiem, kas elektroniski FM tika atsūtīti 11.09.2023.).
Piedāvātā redakcija
-