Atzinums

Projekta ID
22-TA-2270
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt Likumprojekta 26.31 panta pirmo teikumu, nosakot, ka likuma 23.1 pantā minētajām kvalificētām institūcijām var tikt segti izdevumi saistībā ar patērētāju kolektīvo prasību no Patērētāju tiesību aizsardzības centram kārtējā gadā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojekta 26.31 pants paredz, ka par darbību patērētāju kolektīvās prasības ietvaros kvalificētās institūcijas var tikt finansētas no Patērētāju tiesību aizsardzības centram kārtējā gadā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā anotācijas 3.sadaļā sniegto informāciju par 2023. un turpmākajos gados Ekonomikas ministrijai minētajam mērķim papildu nepieciešamo finansējumu 50 000 euro apmērā ik gadu, uzskatām, ka šobrīd likumā nevar paredzēt normu, kuras izpildei nav nodrošināts finansējums un tā virzāma tālāk tikai pēc tam, kad 2023.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā Ministru kabinetā ir atbalstīts Ekonomikas ministrijas iesniegtā prioritārā pasākuma pieteikums un piešķirts nepieciešamais finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzu precizēt teikumu "Likumprojekts saistīts ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"", norādot, ar kuru likumprojektu saistīts sagatavotais likumprojekts.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Pie citas informācijas lūdzam norādīt, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs likumprojektā paredzēto lēmumu pieņemšanu par kvalificētās institūcijas statusa piešķiršanu un atņemšanu, kvalificēto institūciju saraksta publicēšanu, kā arī vienotā kontaktpunkta funkcijas nodrošinās tam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam 4. un 6. ailē “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” svītrot norādītos izdevumus, savukārt 5., 7. un 8.ailē “izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” 5.1.punktā norādīt precizēto finansiālo ietekmi. Turklāt norādām, ka 6.punktā jāsniedz aprēķins, kas pamato papildu nepieciešamo finansējumu 50 000 euro apmērā. Vienlaikus 7.punktā šobrīd norādīto informāciju lūdzam svītrot, jo tajā netiek skaidrotas amata vietu skaita izmaiņas.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Tiesību normu izsekojamības labad lūdzu konkretizēt atsauci uz likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", norādot tiesību akta numuru.
Piedāvātā redakcija
-