Atzinums

Projekta ID
24-TA-429
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
27.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Satiksmes ministrija 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī sadarbībā ar Tieslietu ministrijas kolēģiem sagatavoja informāciju, lai sniegtu atbildes uz Eiropas Komisijas jautājumiem par Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Direktīvas (ES) 2019/520 par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (turpmāk - Direktīva) 27. panta pārņemšanu. Atbildē Eiropas Komisijai Satiksmes ministrija norādīja, ka Direktīvas 27. pants ir pārņemts arī ar likuma ''Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā''" (turpmāk - Likums) 3. panta pirmo un trešo daļu. Līdz ar to, lūdzam precizēt likumprojekta anotācijas 5.4.1. tabulu, norādot, ka Direktīvas 27. pants tiek pārņemts ar Likuma 3. panta pirmo un trešo daļu, 4. panta pirmo daļu, 10., 11., 12., 13. un 14. pantu.
Piedāvātā redakcija
-