Atzinums

Projekta ID
22-TA-677
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
31.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma IV nodaļas 4. punktā ir paredzēts, ka tiks sagatavoti priekšlikumi Ministru kabinetam pieņemt lēmumu par SIA “Tet” un  “Latvijas Mobilais Telefons” SIA kapitāla daļu privatizācijas izbeigšanu, kā arī lēmumu par valsts līdzdalības saglabāšanu SIA “Tet” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA. Vienlaicīgi paredzēts saglabāt esošo SIA “Tet” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA kapitāla daļu pārvaldīšanas modeli.
PKC norāda, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 10. panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir ministrija vai cita valsts pārvaldes iestāde, kuru par valsts kapitāla daļu turētāju iecēlis Ministru kabinets vai institūcija, kura saskaņā ar šo likumu vai likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" atsavina vai privatizē valsts kapitāla daļas. Šobrīd SIA “Possessor” ir SIA “Tet” un  “Latvijas Mobilais Telefons” SIA valsts kapitāla daļu turētāja, jo abu kapitālsabiedrību kapitāla daļas ir nodotas privatizācijai.  Tā kā paredzēts izbeigt valsts kapitāla daļu privatizācijas procesus, un SIA “Possessor” kā privatizāciju veicošā institūcija nevarēs būt kapitāla daļu turētāja minētajās kapitālsabiedrībās, lūdzam precizēt Informatīvajā ziņojumā norādīto par esošā pārvaldības modeļa saglabāšanu, skaidrojot kapitāla daļu turētāja jautājumu.
 
Piedāvātā redakcija
-