Atzinums

Projekta ID
21-TA-1005
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Aicinām sadaļā "Mērķa apraksts" norādīto 2022.gada ieņēmumu un izdevumu apmēru precizēt atbilstoši rīkojuma projektam un tā pielikumam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lai nodrošinātu viennozīmīgu izpratni, ka ar MK rīkojuma projektu netiek piešķirts komercdarbības atbalsts, aicinām papildināt anotāciju ar attiecīgu skaidrojumu, piemēram, skaidrojot, ka Civilās aviācijas aģentūra nav uzskatāma par komercsabiedrību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma (turpmāk – KAKL) 1. panta otrās daļas 10. punkta izpratnē, jo tā īsteno tikai valsts funkcijas nevis veic komercdarbību KAKL 1. panta otrās daļas 9. punkta izpratnē.
Piedāvātā redakcija
-