Atzinums

Projekta ID
23-TA-701
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vairākām zemes vienībām notekto statusu "zemes lietojums". Piemēram lūdzam skatīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 01000822733, 01001210999, 01000752084. 
Ņemot vērā, ka minētās zemes vienības nav iekļautas rezerves zemes fondā, lūdzam skaidrot turomāko rīcību ar šādām zemes vienībām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.panta pirmajā daļā noteikto, zemes reforma uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā) ir izpildīti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7., un 8.pantā paredzētie darbi.
Atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta 1.punktam (kas ietver arī līdzvērtīgas zemes piešķiršanu  bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par īpašumā neatjaunoto, 1940.gada 21.jūlijā piederējušo zemes īpašumu vai tā daļu) cita starpā pilsētu zemes komisijas nodod zemi īpašumā, nokārtojot zemes īpašuma attiecības atbilstoši šā likuma 12. panta noteikumiem, dod uzdevumu uzmērīt īpašumā zemi un ierādīt tās robežas dabā, kā arī izsniedz zemes īpašuma dokumentus. 

No Rīgas domes lēmuma par zemes reformas pabeigšanu pielikuma, secināms, ka Rīgas pilsētas zemes komisija nav pieņēmusi galīgos lēmumus par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kā arī par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu par īpašumā neatjaunoto zemes īpašumu vai tā daļu par vairākiem simtiem vēsturisko īpašumu. Ņemot vērā minēto, lūdzam anotāciju papildināta ar izvērtējumu, vai esošajā situācijā var uzskatīt, ka ir izpildīti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta nosacījumi un zemes reforma Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir uzskatāma par pabeigtu. 
 
Piedāvātā redakcija
-