Atzinums

Projekta ID
21-TA-1535
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lai arī konceptuāli neiebilstam Kultūras ministrijas iniciatīvai papildināt noteikumus ar jauniem NACE 2 red.kodiem, tomēr, tā kā anotācijā ir jāietver izsmeļošs skaidrojums grozījumu nepieciešamībai, lai ikviens sabiedrības loceklis izprastu atbalstāmo un neatbalstāmo nozaru saraksta izveidošanas pamatojumu un konkrēto nozaru atbalstīšanas nepieciešamību, lūdzam anotācijas risinājuma aprakstā 2.punktu papildināt ar Kultūras ministrijas iniciatīvas pamatojumu. Pretējā gadījumā risinājuma apraksts ir noteikumu projektā ietverto grozījumu uzskaitījums, bet ne skaidrojums par to šo grozījumu nepieciešamību.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā vienošanos par noteikumu papildināšanu ar Kultūras ministrijas piedāvātajiem grozījumiem, saskaņā ar kuru atbalstu par laikposmu no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim būs tiesīgi saņemt arī uzņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību NACE 2 red. kodos 74.90, 77.39, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, Finanšu ministrija viedokli par papildus noteiktajiem NACE 2 red. kodiem nesniegs, paļaujoties uz Ekonomikas ministrija un Kultūras ministrijas veikto izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību minētajām nozarēm.
Tomēr, vienlaikus ņemot vērā, ka par laikposmu 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim sniedzamā atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu tikai slēgtajām nozarēm, tas ir, nozarēm, kuri nevar veikt savu saimniecisko darbību Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto aizliegumu dēļ, un uzņēmumi, kuri veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību NACE 2 red. kodos 74.90, 77.39, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, saskaņā ar minēto rīkojumu nav uzskatāmi par slēgtās nozares uzņēmumiem, atbalstām piedāvātos grozījumus noteikumu 3.pielikumā, ja noteikumi tiks papildināti ar nosacījumu, ka atbalsts sniedzams tikai gadījumā, ja 2021.gada decembrī un/vai 2022.gada janvārī uzņēmums nav veicis saimniecisko darbību.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
No anotācijas problēmas apraksta izriet, ka iesnieguma iesniegšanas termiņš tiek mainīts, lai būtu iespēja atbalstam kvalificēties nodokļu maksātājiem, kuri Covid-19 krīzes ietekmē ir mainījuši savu pamatdarbības veidu jeb NACE 2.red. kodu.
Ņemot vērā, ka Valsts ieņēmumu dienests ir norādījis, ka nodokļu maksātāji savos iesniegumos nereti norāda, ka to pamatdarbības veids neatbilst deklarētājam pamatdarbības veidam jau vairākus gadus, secināms, ka nodokļu maksātāji savu saimniecisko darbību ir mainījuši vai pārstrukturizējuši ne tikai Covid-19 krīzes ietekmē.
Attiecīgi aicinām precizēt anotācijas problēmas aprakstu, lai tajā tiktu atspoguļota korekta informācija, piemēram, norādot, ka iesniegumu iesniegšanas termiņš pagarināts, lai nodokļu maksātājiem būtu nodrošināta iespēja tiesiski sakārtot savu pamatdarbības veidu atbilstoši reālajai situācijai.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām anotācijā ietvert arī tos jautājumus, par kuriem tika detalizētāk diskutēts š.g. 2.decembra Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta rīkotajā sanāksmē par plānotajām izmaiņām atbalsta programmās. Kā, piemēram par strukturētu un nestrukturētu iesniegumu iesniegšanu (ņemot vērā, ka Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir izveidota strukturēta iesnieguma veidlapas forma, kuru var šobrīd aizpildīt tikai uzņēmēji, kuru pamatdarbības veids ļauj tiem kvalificēties atbalsta saņemšanai un tādējādi uzņēmējam, kurš 2022.janvārī vēlas mainīt pamatdarbības veidu, būs jāsniedz iesniegums nestrukturētā veidā), par iesniegumu iesniegšanu pamatdarbības veida nomaiņai (būtiski ir anotācijā uzsvērt, ka iesniegumu uzņēmējs ir tiesīgs Valsts ieņēmumu dienestam au iesniegt šobrīd, lai 2022.gada janvārī Valsts ieņēmumu dienests savlaicīgi reģistrētu tā aktuālo pamatdarbības veidu), par to, ka Valsts ieņēmumu dienests vērtēs iesniegtā iesnieguma pamatdarbības veida nomaiņai pamatojumu, kā arī anotācijā uzsvērt, ka Valsts ieņēmumu dienests pēcpārbaudēs cita starp vērtēs arī aspektu, vai pieprasījums pamatdarbības veida nomaiņai ir pamatots atbilstoši faktiskajai situācijai.
Piedāvātā redakcija
-