Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
29.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Priekšlikums - paredzēt starpnovērtējumā pārskatu par identificētajām problēmām atbilstoši Valsts kontroles 2019. gada ziņojumam "Cilvēkresursi veselības aprūpē", un konkrēti - kā tiek risināta problēma par rezidentūras vietu nepietiekamību, par rezidentūras ilgumu, par sertifikācijas procesu un tā lietderību, kā arī par māsu izglītības reformu, kuras rezultātā aizkavējas diplomu saņemšana. Veikt analīzi saskaņā ar absolventu reģistru - par personām, kas nozarē nestrādā, darbu neuzsāk pēc kvalifikācijas ieguves vai atstāj darbu nozarē. Analizēt, cik nozarē ir strādājošo, kas strādā, bet kas nav saņēmuši ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, un kādi ir cēloņi šādai nenormālai situācijai, kas rada mākslīgu speciālistu trūkumu nozarē; vērtējot sertifikācijas veicēju funkcijas, atbildību, termiņus, lietderību nodalīt sertifikācijas procesu no izglītības procesa.
Piedāvātā redakcija
-