Atzinums

Projekta ID
22-TA-57
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā"
Atzinums iesniegts
06.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
33.1. ar veselības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju par sevi, par personu, kas to pilnvarojusi, par savu nepilngadīgo bērnu un aizbildnībā esošo personu var iepazīties, par to iepriekš vienojoties, attiecīgās personas ģimenes ārsta vai viņa praksē strādājošas ārstniecības personas klātbūtnē, ja ģimenes ārsts tam piekrīt. Šādā gadījumā nepieciešama pacienta informēta piekrišana. Ieslodzītie veselības informācijas sistēmas datiem piekļūst ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas starpniecību rindas kārtībā.
Priekšlikums
Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā (BRAL) aicina izvērtēt projekta 33.1.punktu, ņemot vērā, ka risinājumi atsevišķos gadījumos ir neskaidri: piemēram, kā persona var pilnvarot kādu iepazīties ar savu veselības informāciju, ja personai ir kustību traucējumi? Tā, piemēram, notāra izsaukšana uz mājām prasa papildu līdzekļus vai ir jānodrošina specializētais transports vizītei NVD. Tāpat ir neskaidra rīcība, ja persona nelieto arī elektroniskos identifikācijas rīkus. Neskaidra ir arī situācija attiecībā arī uz datu apskati ārsta klātbūtnē. Kā to var realizēt, ja pilnvarotā persona dzīvo citā pilsētā vai pat valstī? Kā viens no ierosinājumiem, ko varētu izvērtēt, varētu būt iespēja deleģējumu sniegt ģimenes ārstam vizītes laikā, norādot, kura persona/personas var piekļūt personas veselības datiem. Aicinām izvērtēt risinājumu pilnveidošanu atbilstoši augstāk minētajai problemātiskai.
Piedāvātā redakcija
-