Atzinums

Projekta ID
22-TA-2183
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
07.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Satiksmes ministrijas ziņojumā nav vērsta pietiekama uzmanība uz situāciju pilsētas nozīmes sabiedriskā transporta jomā. LLPA vērš uzmanību, ka no 2022.gada 1. februāra ir samazināts autobusu skaits starp Rīgu un Jūrmalu, un ar 2022.gada 10. oktobri vēl tiks samazināts reisu skaits reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7023 Rīga- Sloka un reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7020 Rīga- Jaunķemeri. Jāņem vērā, ka vilciena maršruts nav ērts visiem pasažieriem, un, lai nokļūtu līdz galamērķim, nākas izmantot arī Jūrmalas valstspilsētas autobusus, tādējādi, ar lēmumu samazināt reģionālo reisu skaitu, uzliekot arvien lielāku slogu Jūrmalas valstspilsētas autobusiem.
Ģeopolitiskā situācija pasaulē un pieaugošās energoresursu, tostarp, degvielas cenas ir ietekmējušas Jūrmalas valstspilsētas iekļaušanos dotācijas “ kompensācija par braukšanas maksas atvieglojumiem” apjomā, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulas (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr. 1107/70 (turpmāk – regula).
Jūrmalas valstspilsētas sabiedriskais transports sniedz plašus sabiedriskā transporta atvieglojumus, ko it sevišķi novērtē Jūrmalas iedzīvotāji, energoresursu sadārdzināšanās laikā. Lai nepārsniegtu dotācijas apjomu pašvaldībai jāpaaugstina biļešu cenas vai jāsamazina reisu skaits, bet ņemot vērā šī brīža situāciju – augsto inflāciju un kopējo dzīves dārdzības palielināšanos, šāds lēmums nebūtu sabiedrības interesēs.
Jūrmalas valstspilsētas sabiedriskais transports tiek dotēts no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem (personām ar I vai II grupas invaliditāti, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personām, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti).
Aicinām kopīgi rast risinājumu, lai nepārkāptu regulas ierobežojumus un nepārtrauktu sabiedriskā pakalpojuma pieejamību Jūrmalas valstspilsētā.
Piedāvātā redakcija
-