Atzinums

Projekta ID
21-TA-695
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts paredz finansējumu par 2021.gada oktobri, novembri piešķirt avansā, nepieciešams precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, svītrojot vārdus “kas nepārsniedz”, attiecīgi precizējot anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts paredz finansējumu par 2021.gada oktobri, novembri piešķirt avansā, redakcionāli precizējams rīkojuma projekta 1.punkts, 1.1. un 1.2.apakšpunkts.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta 2.punktu, to beigās papildinot ar vārdiem “atbilstoši vidējām izmaksām”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta nosaukumu, svītrojot divreiz lietotos vārdus “Rīkojuma projekts”.
Piedāvātā redakcija
-