Atzinums

Projekta ID
23-TA-854
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūgums papildināt ar informāciju, uz kā vārda nekustamais īpašums ir ierakstīts Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 624.
Piedāvātā redakcija
-