Atzinums

Projekta ID
21-TA-1733
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka Noteikumu projekta "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" (turpmāk – Noteikumu projekts) 9. punktā paredzētais, ka valsts kapitāla daļu turētājs sagatavo pamatojumu valdes priekšlikumam par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ko iesniedz Finanšu ministrijai un koordinācijas institūcijai, dublē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 28. panta trešo daļu, kas jau paredz priekšlikuma ar pamatojumu iesniegšanu Finanšu ministrijai un koordinācijas institūcijai. 
Tāpat šo Noteikumu projekta 9. punktā paredzētais, ka valsts kapitāla daļu turētājs sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu un tā anotāciju, ko iesniedz Finanšu ministrijai un koordinācijas institūcijai, ir pretrunā ar Likuma 28. panta ceturto daļu, kas paredz, ka Ministru kabineta rīkojuma projekts jāsagatavo tikai gadījumos, ja koordinācijas institūcija ar Finanšu ministriju un valsts kapitāla daļu turētāju nevienojas par prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, turklāt tādā gadījumā rīkojuma projekts jāiesniedz Ministru kabinetam, nevis Finanšu ministrijai un koordinācijas institūcijai. 
Vēršam uzmanību arī uz Noteikumu projekta 9. punktā noteikto termiņu, kas paredz, ka attiecīgie dokumenti jāiesniedz Finanšu ministrijai un koordinācijas institūcijai 10 darbdienu laikā. Norādām, ka Likuma 28. pants neparedz termiņa ierobežojumu priekšlikuma un tā pamatojuma iesniegšanai, turklāt Tieslietu ministrija nesaskata, ka Likums paredzētu deleģējumu noteikt šādu termiņu ar Ministru kabineta noteikumiem. 
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt Noteikumu projektu, novēršot Likuma dublēšanu un pretrunas ar Likuma normām, kā arī nodrošinot Noteikumu projekta atbilstību deleģējumam. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka Noteikumu projekta 11. punktā paredzētais, ka gadījumā, ja kapitāla daļu turētājs nevienojas ar Finanšu ministriju un koordinācijas institūciju par tā iesniegto priekšlikumu, kapitāla daļu turētājs iesniedz Ministru kabinetā attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu, dublē Likuma 28. panta ceturto daļu. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt Noteikumu projektu, novēršot tā normu dublēšanos ar Likumā paredzētajām normām.
 
Piedāvātā redakcija
-