Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
22-TA-3813
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
20.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu Ministru kabineta 2023.gada 24.janvāra rīkojuma Nr.43 “Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā" pases apstiprināšanu” (turpmāk – Rīkojums Nr.43) anotācijā ir ietverts teksts, ka Valsts vides dienests līdz 2024.gadam izstrādās informācijas sistēmu KAUPS, kur kuģu atkritumu apsaimniekotājiem būs iespēja elektroniski aizpildīt atkritumu nodošanas kvīti, kuras dati automātiski tiks nosūtīti SKLOIS. Kvīts veidnē no SKLOIS ielasīsies dati par kuģi: pienākšanas laiks, plānotais atiešanas laiks un citi. Tādējādi ir svarīgi jau SKLOIS papildinājumu un KAUPS izstrādes procesā paredzēt šo sistēmu saskaņotu darbību un to izstrādātājiem sadarboties, tādējādi apstiprinot saskaņotu SKLOIS un KAUPS papildinājumu izstrādi, kas ir būtiski nepieciešama datu apmaiņas nodrošināšanai starp šīm sistēmām.
Rīkojuma projekta anotācijā ir norādīts, ka Ministru kabineta 2022.gada 22.marta noteikumos Nr.193 “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” tiks ierosināti grozījumi, nosakot, ka šajos noteikumos paredzēto datu apmaiņu starp SKLOIS un KAUPS plānots uzsākt 2025.gada 1.janvārī. Savukārt, Rīkojumā Nr.43 ir apstiprināts risinājums, kurā datu apmaiņa ar SKLOIS ir jānodrošina sākot ar 2024.gada 1.janvāri.
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt rīkojuma projekta anotācijas tekstu attiecībā uz KAUPS un SKLOIS datu apmaiņu, norādot, ka KAUPS nepieciešamo programmatūras izmaiņu pamatojumu nosaka Ministru kabineta 2022.gada 22.marta noteikumu Nr.193 „Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” prasības (nevis SKLOIS veiktās izmaiņas), kā arī lūdzam papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar informāciju, ka vēlāk izstrādājot KAUPS papildinājumus, tie tiks pielāgoti SKLOIS iepriekš izstrādātā tehniskā risinājuma prasībām, neprasot papildu izmaiņas SKLOIS pusē.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un iekļaut projekta izstrādēs KAUPS papildinājumu izstrādi un KAUPS integrēšanu atsevišķa moduļa vai funkcionalitātes veidā jaunajā vienotajā Atkritumu plūsmu uzskates valsts informācijas sistēmā, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2022.gada 22.marta noteikumu Nr.193 „Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” prasību izpildi, kā arī datu apmaiņas saskarnes ar SKLOIS izstrādi līdz 2024.gada 1.janvārim.
Vienlaikus lūdzam iekļaut projekta pasē atbilstošu informāciju, jo projekts paredz vēsturiski veidotās Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformēšanu par vienotu Atkritumu plūsmu uzskates valsts informācijas sistēmu, kas nodrošinās visaptverošu atkritumu aprites uzskaiti, plūsmu analīzi un kontroli. KAUPS funkcionalitāte ir atbilstoša projekta mērķim un APUS pilnveidošanas mērķim.
Piedāvātā redakcija
-