Atzinums

Projekta ID
23-TA-77
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
02.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļas apakšsadaļā "Cita informācija" norādītais finansējums 380 400 euro apmērā, ko plānots pārdalīt no budžeta resora “74.resora Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” neatbilst anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā iekļautajam aprēķinam.
Vienlaikus arī anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā norādītais stipendiju fonda apmērs 380 400 euro neatbilst minētajam aprēķinam.
Piedāvātā redakcija
-